Klachtenregeling

In 2017 wordt de nieuwe wet Wkkgz van kracht. Deze wet (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) regelt onder andere hoe er in de toekomst met klachten en geschillen omgegaan moet worden.

Uw mening telt

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het met u op te lossen. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Meer informatie kunt u vinden op  https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.